Hulpverlening & Corona

 

Praktisch: 
- Ik houd mij aan de aangegeven RIVM - maatregelen. (afstand, gezondheid enz.) Bij binnenkomst kun je je handen desinfecteren. 

- Er is ruimte voor intake; individueel doe ik dit in mijn praktijk; bij twee of meer mensen kom ik graag op huisbezoek of maak ik gebruik van een ruimte in Rotterdam Noord, Larikslaan.  (zie tabblad tarieven)
- Gesprekken kunnen via telefoon of videobellen verlopen, al heeft 'face to face contact' mijn voorkeur
Afmeldingen ivm Covid klachten mogen kosteloos gedaan worden binnen de 24 uur. We plannen dan een nieuwe afspraak in, binnen de nieuwe situatie. 

 

Impact op je leven

Als gevolg van de quarantaine maatregel heeft 'je thuis voelen'  misschien wel een wrange smaak gekregen.  Of het heeft je relatie onder druk gezet. Dat is niet gek,  24/7 bij elkaar zijn is een ongewone en misschien ook wel ongezonde situatie. Dit heeft invloed op je gewoontes, op je eigen vrije ruimte, op... Of wanneer je alleen bent, kan een effect van Corona zijn dat de eenzaamheid hard is toegeslagen, bewegingsvrijheid drastisch ingeperkt.   
Corona brengt deze impact op je leven aan het licht. Leefsituaties en patronen die normaal gesproken wel te handelen zijn, kunnen zich nu opeens levensgroot aandienen: Storend of ontwrichtend, een signaal om serieus te nemen.
Met inzet van jezelf, of jullie samen en een beetje hulp van mij is dit om te buigen naar een nieuwe balans.  Je kunt mij mailen of bellen voor een afspraak. Zo wordt hulp inschakelen een cadeau aan jezelf en de ander.  

Graag tot ziens of horens, 
Jonathan
06 20865932
info@vrijomtevliegen.nl