Hulpverlening & Corona

 

Praktisch: 
- Ik houd mij aan de aangegeven RIVM - maatregelen. (afstand, gezondheid enz.) Bij binnenkomst is er de mogelijkhied tot het desinfecteren van  handen. 

- Er is ruimte voor intake; individueel doe ik dit in mijn praktijk; indien nodig maak ik gebruik van de mogelijkheid tot huisbezoek of van een ruimte in Rotterdam Noord, Larikslaan.  Naast de consultkosten reken ik tevens een kilometervergoeding à 21 cent per kilometer. De reistijd neem ik voor eigen rekening. 
- Gesprekken kunnen via telefoon of videobellen verlopen, al heeft 'face to face contact' mijn voorkeur
Afmeldingen ivm Covid klachten mogen kosteloos gedaan worden binnen de 24 uur. We plannen dan een nieuwe afspraak in. 

 

Impact op je leven

Als gevolg van de quarantaine maatregel heeft 'je thuis voelen'  misschien wel een wrange smaak gekregen.  Het gevoel van veiligheid kan zo maar aangetast zijn. Wat vroeger normaal was, is nu vervangen door 'een nieuwe normaal?'.  Veiligheid is beperkt -  zo blijkt om ons heen. 
Misschien merk je op, hoe je relatie onder druk is komen te staan. Dat is niet gek,  24/7 bij elkaar zijn is een ongewone en wellicht ook wel ongezonde situatie.
Dit heeft invloed op je gewoontes, op je eigen vrije ruimte, op jullie interacties. Hoe houd je het dan vol, hoe houd je het voor beiden goed?
Of je merkt dat de eenzaamheid toeslaat, nu 'social distance' de norm is geworden. Bezoek, een omhelzing of nabijheid -  ingrediënten die broodnodig zijn - dien je te vermijden vanwege besmettingsgevaar. Dit kan grote impact hebben op je functioneren. Hoe kun je dan toch goed voor jezelf blijven zorgen? 
Een ander aspect wat ik opmerk is het effect van angst,  het 'niet weten'; of juist het gevoel van machteloosheid, van klemgezet worden; gevoelens van controle verlies. Mensen worden onzeker en raken af van zichzelf. En elk mens gaat daar op zijn/ haar eigen (overlevings)manier mee om. Deze continue staat van onzekerheid betaald zich terug in het leven zelf:  Leefsituaties en patronen die normaal gesproken wel te handelen zijn, kunnen zich nu opeens levensgroot aandienen als storend of zelfs ontwrichtend.  Mensen trekken zich terug (vluchten) of komen in opstand (vechten).  Is het mogelijk een cirkel van angst te doorbreken en wat kun je doen aan jouw manier van reageren/ (over)leven? Hoe houd je je leven in een gezonde balans?

In de begeleiding die ik hierin geef, staan we stil bij al je vragen, de moeiten waar je tegenaan loopt,  de patronen die zijn ontstaan en de overlevingsmechanismen die in werking zijn gezet. En we gaan op zoek naar antwoorden en naar (herstel van) stabiliteit. 

Voor meer info of voor een afspraak kun je mailen naar  info@vrijomtevliegen.nl