Informatie over mijn werkwijze

 

 • Ik werk vanuit de ervaring. Zeg maar ‘voelen en beleven ook werkelijk doen’.
  Niet alleen de boosheid, verdriet of pijn benoemen, maar het ook ondervinden/ervaren tijdens ons gesprek. Dat vraagt om een veilig klimaat, wederzijds respect en vertrouwen. 
  Het liefst stoppen we nare gevoelens zo diep mogelijk weg. Door bewust stil te staan, om  deze gevoelens te ervaren en te leren accepteren, worden ze stukje bij beetje (weer) onderdeel van je leven. Hierdoor wordt de last die je voelde lichter of zal zelfs helemaal verdwijnen. Ik maak hierbij gebruik van lichaamsgerichte oefeningen. Te denken valt aan bijvoorbeeld ontspanningsoefening en fysiek lokaliseren van emoties en gevoelens en deze integreren. Verbindingen leggen tussen hart en hoofd. 

 

 • Ik werk in het hier en nu. Niet er óver praten, maar met een concreet voorbeeld of gebeurtenis aan de slag gaan. Zodat je in ons gesprek zelf ervaart wat er in het heden speelt. Dit blijken goede oefensituaties te zijn, die we samen  uitwerken. Het resultaat is dat er nieuwe of andere handvatten eigen gemaakt kunnen worden.  Een middel om meer regie over je leven te krijgen.

 • Zonder oordeel, vanuit mildheid. Het draait niet om dé goede oplossing of om waarheidsvinding.
  Ik ben benieuwd naar de motivatie achter bepaald gedrag of houding. Mensen hebben een goede reden voor hun handelen, ook als het niet helpend is. Ik maak regelmatig mee dat iemand achter zijn of haar motivatie van handelen komt. Al praten en werkend is het mogelijk om op deze manier niet helpend gedrag om te buigen naar passend gedrag. Wat ten goede komt aan jezelf en je omgeving.

 • Ik werk systemisch. Dit geldt binnen partner- en gezinsrelaties. Wanneer beiden aanwezig zijn, zal ook de dynamiek zichtbaar worden. Hierdoor ben ik in staat om  het werkelijke probleem bloot te leggen. Vaak heeft dit te maken met patronen die elkaar in stand houden en waarmee je de ander (ongewild) kwetst.  Zo kun je binnen een leefsysteem elkaar klem zetten, verdedigingsmuren optrekken, of jezelf terugtrekken  in een stil zwijgen. Door samen aan het proces deel te nemen, kunnen destructieve patronen omgebogen worden naar opbouwende verbindingen. Dit nieuwe gedrag oefen je met elkaar in de praktijk. 

 • EMDR en Brainspotting zijn traumabehandelingen. Deze zijn gericht op het loskoppelen van de emotionele lading rondom schokkende (levens)gebeurtenissen of trauma.  Hierdoor kan de verwerking doorgang vinden. Deze methode is altijd gekoppeld aan mijn persoonlijkheid werkwijze die de sessies hun kleur geven. Veilig en respectvol, betrokken en  integer, eerlijk en oprecht zijn  zomaar wat woorden die bij mij passen en die ik meeneem in elk gesprek. 

 


Stilstaan
brengt bewustwording
Bewustwording leid je naar acceptatie
Acceptatie leert je aanvaarden
Aanvaarden schept ruimte om er anders, vrediger mee om te gaan. Met als doel
integratie
heling