Helen door delen.....

Hulp vragen is nooit makkelijk. Toch is het vaak de eerste stap naar herstel. Ik nodig je uit om samen met mij die sprong te wagen. In mijn praktijk kun je je pijnpunten en problemen delen. Via gesprekken en nieuwe ervaringen zoeken we naar heling, naar nieuwe wegen; dit doe ik concreet, betrokken en persoonlijk. Zodat je je vleugels weer kunt uitslaan: 'vrij om te vliegen' in de wereld om je heen.

Specialismen in mijn praktijk:

  • Identiteit
  • Relatietherapie
  • Genderidentiteit en LHBTI+
  • Trauma
  • Brainspotting
  • Kerkelijk werkers/ambten

...met behulp van de therapie die ik geef:  Gestalt, Psychosociaal, Brainspotting therapie, 


Gestalt, Aan de slag met  wat er nú speelt, daar waar je over struikelt of in vast loopt. Actueel op de hulpvraag.
Het is een proces van Bewustwording, Acceptatie, Aanvaarding en Integratie. Je leert je verder uitspreken en doet ervaringen op, tijdens het contactmoment dat wij met elkaar hebben.  Jezelf ontwikkelen gebeurd en groeit in het contact met de ander. Zie ook het filmpje Gestalt op de pagina Blog
Psychosociaal; praktisch en concreet. Het psychisch/mentaal vastlopen gaan we behandelen vanuit de context van je leven: vanuit je gezinssituatie, je werkveld of het sociale leven. We zoeken naar een hernieuwde balans tussen eigen autonomie (Zelf) en verbondenheid (de Ander). 
Brainspotting   "Waar we naar kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen"     David Grand
Een methode die verder ontwikkelt is vanuit de EMDR, door David Grand, grondlegger van Brainspotting.
Brainspotting een manier om angsten te laten afnemen, trauma's te verzachten. We behandelen de ongemakkelijke, onaffe gevoelens die nog opgeslagen liggen in onze (onder)brein. Je ondergaat deze behandeling door fixatie op een specifieke oogpositie. Na één of meerdere behandelingen zul je opmerken dat de pijn of de schokkende gebeurtenissen nog wel benoemd kunnen worden, maar dat je gevoelens hierover vele malen kalmer zullen zijn. Deze behandeling is uitermate geschikt bij angsten, schokkende gebeurtenissen,  PTSS, trauma's en vroegkinderlijk trauma. In het geval van het laatste: daar waar nog geen taal tot onze beschikking hebben en aangewezen zijn op onze gevoelens. 
We laten het brein zelf het helende werk doen. Dit is mogelijk, doordat het brein beschikt over een grote groeimogelijkheid die ook wel plasticiteit wordt genoemd.  De ingenestelde pijnlijke plekken en  onvoltooide gebeurtenissen worden met inzet van  deze methode opgeruimd. Er komt herstel en ruimte voor nieuwe, positieve ervaringen. Brainspotting geeft rust en een gezonde balans.

Waarvoor kun je bij mij terecht? 

Je kan bij mij terecht met o.a. klachten van angst, depressie, overspannenheid, burn-out en trauma;  spanningen in je (partner)relaties, of binnen je (samengesteld) gezin; met vragen of problematiek rond zelfbeeld en voor verheldering en versteviging van eigen identiteit. Met spanningen binnen je werk, je beroep.
Behandeling kan individueel, met je partner, of het hele gezin. Tijdens de intake onderzoeken we of mijn manier van werken bij jou past en of er een klik is tussen ons. Een goede samenwerking blijkt aantoonbaar effectief te zijn in het helingsproces. 
Verder kijk ik of de hulpvraag binnen mijn professionele deskundigheid ligt. Is dit niet het geval, dan verwijs ik door naar passender hulp. (Indicaties om door te verwijzen zijn bv. ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische klachten  of problematiek rondom  psychiatrische kenmerken).

Specialismen in mijn praktijk  

 Identiteit

Bij het inbrengen van je  hulpvraag ontmoet je jezelf:  Wie ben je; hoe ga je om met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Daarin is het van belang om niet alleen helder te krijgen wat goed gaat, maar ook wat wat zorg en aandacht nodig heeft in de zaken die niet of minder goed gaan.  Dit kan individueel of systemisch (met het betreffende (gezins)systeem waarin de problematiek speelt). De gesprekken, ervaringen en inzichten zullen je helpen anders met je problemen om te gaan. 

Relatietherapie

Samen leven in een relatie gaat niet altijd vanzelf. Het kan voorkomen dat je vastloopt, op gedrag van de ander of op dat van jezelf. In mijn praktijk is het mogelijk daar samen mee aan de slag te gaan. Met zijn drieën leggen we de kernproblematiek bloot en gaan jullie hier thuis mee aan aan de slag. Hierdoor ontstaan er nieuwe ervaringen met goede kansen op herstel en heling. Vanuit de basis van respect en veiligheid werken we aan een goede balans in Autonomie en Verbondenheid. Gebieden die bij  mannen en vrouwen hun eigen waarde en betekenis hebben. Vanuit mijn levenservaring als transman, ben ik bekend met zowel het vrouwelijke als het mannelijke leven. Met beide heb ik compassie en een goed inlevingsvermogen

Genderidentiteit en LHBTI+

Speciaal welkom aan transgenders, hun partner en/of familie. Als transman heb ik mijn levenservaringen geïntegreerd binnen mijn professioneel handelen. Problematiek rond transgender of genderdysforie zijn voor mij herkenbaar: Hoe sterk is deze problematiek verbonden met Identiteit. Hoeveel impact heeft dit op jezelf en de relaties om je heen. Mijn passie komt tot uiting in:
- het begeleiden van de zoektocht naar de authenticiteit van de transpersoon: het tot bloei laten komen van de mens die je ten diepste bent.
En, in hoeverre dit bereikbaar is, een goede verbinding te hebben en te onderhouden met de mensen om je heen.
- het begeleiden van de mensen rond de transpersoon; zij hebben te maken met hun eigen dynamiek, vragen en processen.
Het is van belang om hier tijd en aandacht aan te geven; om gevoelens en denken vragen om een nieuwe ordening, acceptatie en integratie. 
Bovenstaande passie strekt zich eveneens ook uit naar ieder die zich verbonden voelt met of deel uitmaakt van de LHBTI+ community. 

Traumabehandeling - Brainspotting 
Ernstige of heftige gebeurtenissen (trauma) kunnen je dagelijkse leven negatief beïnvloeden; je het gevoel geven 'klem te zitten' of zelfs 'te bevriezen'. Trauma brengt gevoelens van angst en machteloosheid teweeg. De hulp hierin is divers: Lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken, maar ook behandeling middels EMDR of Brainspotting . Deze laatste methoden  koppelen  de heftige gevoelens en emoties los van de nare gebeurtenis(sen) zelf. Hierdoor ligt de weg open naar verdere verwerking van het trauma.
Bij dit proces van heling sta ik niet alleen stil bij die gebeurtenissen, maar ook hoe je zelf verder grip kunt verkrijgen op je leven.  

Kerkelijk werkers, zij die leiding geven in kerkgemeenschappen
Pastor of dominee, kerkelijk werker of oudste - het zijn taken die ook je privé leven beslaan. Je werk is tegelijk ook 'wie je bent'. Tijdsinvulling vraagt om flexibiliteit. Je staat misschien wel voortdurend op 'aan'. Dat dit een grote impact heeft op je leven, privé, sociaal en maatschappelijk behoeft geen uitleg. Hoe zorg daar goed voor en hoe blijf je hierin gezond?
Tijdens mijn begeleiding staan we stil bij de knelpunten die jij hierin ervaart; gaan we op zoek naar een voor jou gezonde balans tussen autonomie en verbinding en staan we stil bij de betekenis van 'in dienst zijn van ..' in combinatie met ruimte en tijd voor jezelf.
Thema's die aan de orde kunnen komen zijn  grenzen voelen en verwoorden, positie ervaren en inbrengen, verantwoordelijkheid nemen en adressering, communicatie, enz.  En de ruimte voor compassie en mildheid. 
Zo werken we aan een gezonde basis, waarmee je langdurig werkplezier in je ambt kunt verwezenlijken. Zodat 'in dienst zijn van' hand in hand gaat met 'tot je bestemming, je recht komen'.  

Over mij

Voor mij is de mens zelf, je innerlijk van belang. Als christen zie ik het unieke in elke persoon. In je diversiteit, schoonheid en complexiteit ben je het waard om jezelf te mogen en te kunnen zijn. Hoe meer jij je mooie, moeilijke en/of pijnlijke kanten kent en die binnen  je leven accepteert en integreert, hoe meer je zult merken dat je steviger in je schoenen komt te staan. Met een betere balans de wereld in.  Vandaar mijn praktijknaam, als wens voor iedereen: ‘ vrij om te vliegen’
Hoe waar dit is heb ik zelf ervaren en geleerd in mijn leven. Na een lange zoektocht ben ik in transitie gegaan en doorliep ik de transformatie van vrouw naar man; enerverend én bevrijdend. Met daarin de rode draad: het verlangen naar goede relaties en een leven vanuit autonomie en verbondenheid.
Nu woon ik samen met mijn partner; ons samengesteld gezin telt vier volwassen kinderen, allen uitwonend. Ook genieten wij van de kleinkinderen. Een mooie en bijzondere samenstelling, waarin liefde doorslaggevend is en autonomie gewaardeerd wordt.  Waarin het verlangen naar en de wil om elkaar vast te houden leidend is. 
Studies die ik voltooid heb zijn HBO-V , PABO, postHBO Kempler Instituut Nederland. (opleiding tot Gestalt (gezins)therapeut en coach);  EMDR en Brainspotting.
Mijn ervaringsdeskundigheid liggen oa. bij identiteit, trauma,  genderidentiteit, relaties en samengestelde gezinnen;  autisme, ADD/ADHD en HSP.