Vrij om te vliegen - PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Intake en behandeling is weer mogelijk vanaf 16 augustus

In deze tijd van Corona is mijn praktijk gewoon open voor intake en behandeling.
Meer info is te vinden op de pagina: 'COVID-19 hantering'

Helen door delen.....

Hulp vragen is nooit makkelijk. Toch is het vaak de eerste stap naar herstel. Ik nodig je uit om samen met mij die sprong te wagen. In mijn praktijk kun je je pijnpunten en problemen delen. Via gesprekken en nieuwe ervaringen zoeken we naar heling, naar nieuwe wegen; dit doe ik concreet, betrokken en persoonlijk. Zodat je je vleugels weer kunt uitslaan: 'vrij om te vliegen' in de wereld om je heen.

Specialismen in mijn praktijk:

Identiteit

Relatietherapie

Transgender

Trauma - EMDR - Brainspotting

Kerkelijk werkers/ambten

...met behulp van de therapie die ik geef:  Gestalt, Psychosociaal, EMDR therapie, Brainspotting
Gestalt, Aan de slag met  wat er nú speelt, daar waar je over struikelt of in vast loopt. Actueel op de hulpvraag.
Het is een proces van Bewustwording, Acceptatie, Aanvaarding en Integratie. Je leert je verder uitspreken en doet ervaringen op, tijdens het contactmoment dat wij met elkaar hebben. 
Psychosociaal; praktisch en concreet. Het psychisch/mentaal vastlopen gaan we behandelen vanuit de context van je leven: vanuit je gezinssituatie, je werkveld of het sociale leven. We zoeken naar een hernieuwde balans tussen eigen autonomie (Zelf) en verbondenheid (de Ander). 
EMDR
Een methode die direct helpt bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen of ernstige trauma's.  Ook angsten zijn hiermee goed te behandelen. Doorgaans zijn hier 3-6 sessie voor nodig.   
Brainspotting   "Waar we naar kijken, beïnvloedt hoe we ons voelen"     David Grand
Door middel van goede afstemming met de cliënt en goede afstemming op de hersenprocessen is brainspotting een manier om angsten te laten afnemen, trauma's te verzachten. We behandelen de unheimische onaffe gevoelens die nog opgeslagen liggen in onze brein. Je ondergaat deze behandeling door fixatie op de juiste oogpositie. Naar een of meerder behandelingen zul je opmerken dat de pijn of de schokkende gebeurtenis nog wel benoemd kunnen worden, maar dat je gevoelens er vele malen kalmer in zullen zijn. Deze behandeling is uitermate geschikt bij angsten, schokkende gebeurtenissen,  PTSS, trauma's en vroegkinderlijk trauma: daar waar nog geen taal aanwezig was.
We laten het brein zelf het helende werk doen. Dit kan doordat het brein beschikt over een grote groeimogelijkheid die ook wel plasticiteit wordt genoemd.  De ingenestelde pijnlijke plekken en  onvoltooide gebeurtenissen worden met inzet van  deze methode opgeruimd. Er komt herstel: rust en een gezonde balans.

Waarvoor kun je bij mij terecht? 

Je kan bij mij terecht met o.a. klachten van angst, depressie, overspannen/burn-out en trauma;  spanningen in je (partner)relaties, of binnen je (samengesteld) gezin; met vragen of problematiek rond zelfbeeld en voor verheldering en versteviging van eigen identiteit. Met spanningen binnen je werk, je beroep.
Behandeling kan individueel, met je partner, of het hele gezin. Tijdens de intake onderzoeken we of de hierboven genoemde manier van werken bij jou past en of er een klik is tussen ons. Een goede samenwerking blijkt aanwijsbaar effectief te zijn in het helingsproces. 
Verder kijk ik of de hulpvraag binnen mijn professionele deskundigheid ligt. Is dit niet het geval, dan verwijs ik door naar passender hulp. (Indicaties om door te verwijzen zijn bv. ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische klachten  of problematiek  met psychiatrische kenmerken).

Specialismen in mijn praktijk   -->   Identiteit, relatietherapie, transgender, trauma/EMDR, kerkelijk werkers/ambten;

 Identiteit

Bij het inbrengen van je  hulpvraag kom je jezelf tegen, ofwel je Identiteit. Wie ben je; hoe ga je om met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Daarin is het belangrijk helder te krijgen wat goed gaat én zorg en aandacht te geven aan wat niet of minder goed gaat. Dit kan individueel of systemisch (met het betreffende (gezins)systeem waarin de problematiek speelt). De gesprekken en ervaringen zullen je helpen anders met je problemen om te gaan. 

Relatietherapie

Samen leven in een relatie gaat niet altijd vanzelf. Het kan voorkomen dat je vastloopt, op gedrag van de ander of op dat van jezelf. In mijn praktijk is het mogelijk daar samen mee aan de slag te gaan. Met zijn drieën staan we stil bij kernproblematiek en gaan jullie er thuis mee aan aan de slag. Hierdoor ontstaan er nieuwe ervaringen met goede kansen op herstel en heling. Vanuit de basis van respect en veiligheid werken we aan een goede balans in Autonomie en Verbondenheid. Gebieden die bij  mannen en vrouwen hun eigen waarde en betekenis hebben. Vanuit mijn levenservaring als transman, ben ik bekend met zowel het vrouwelijke als het mannelijke leven. Met beide heb ik compassie en een goed inlevingsvermogen. 

Transgender

Speciaal welkom aan transgenders, hun partner en/of familie. Als transman heb ik mijn levenservaringen geïntegreerd binnen mijn professioneel handelen. Problematiek rond transgender of genderdysforie zijn voor mij herkenbaar: Hoe sterk is deze problematiek verbonden met Identiteit. Hoeveel impact heeft dit op jezelf en de relaties om je heen. Mijn passie komt tot uiting in:
- het begeleiden van de zoektocht naar de authenticiteit van de transpersoon: het tot bloei laten komen van de mens die je ten diepste bent.
En, in hoeverre dit bereikbaar is, een goede verbinding te hebben en te onderhouden met de mensen om je heen.
- het begeleiden van de mensen rond de transpersoon; zij hebben te maken met hun eigen dynamiek, vragen en processen.
Het is van belang om hier tijd en aandacht aan te geven; om gevoelens en denken vragen om een nieuwe ordening, acceptatie en integratie. 

Traumabehandeling - EMDR
Ernstige of heftige gebeurtenissen (trauma) kunnen je dagelijkse leven negatief beïnvloeden; je het gevoel geven 'klem te zitten' of zelfs 'te bevriezen'. Trauma brengt gevoelens van angst en machteloosheid teweeg. De hulp hierin is divers: Lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken, maar ook behandeling middels EMDR . Deze laatste methode koppelt  de heftige gevoelens en emoties los van de nare gebeurtenis(sen) zelf. Hierdoor ligt de weg open gaat naar verdere verwerking van het trauma.  Bij dit proces van heling sta ik niet alleen stil bij die gebeurtenissen, maar ook hoe je zelf verdere grip kunt verkrijgen op je leven.  

Kerkelijk werkers, zij die leiding geven in kerkgemeenschappen
Pastor of dominee, kerkelijk werker of oudste - het zijn taken die tegelijk ook je privé leven beslaan. Je werk is tegelijk ook 'wie je bent'. Tijdsinvulling gaat hand in hand met flexibiliteit. Je staat misschien wel voortdurend op 'aan'. Dat dit grote impact heeft op je privé leven,  je sociale leven, op je rol en houding in de maatschappij behoeft geen uitleg.Hoe zorg je voor die impact, hoe blijf je hierin gezond?
Tijdens mijn begeleiding staan we stil bij de knelpunten die je hierin ervaart; gaan we op zoek naar een voor jou gezonde balans tussen autonomie en verbinding en staan we stil bij de betekenis van 'in dienst zijn van ..' in combinatie met ruimte en tijd voor jezelf. Thema's die zeker aan de orde komen zijn o.a. grenzen voelen en verwoorden, positie ervaren en inbrengen, verantwoordelijkheid nemen en adressering, communicatie, enz. 
Zo werken we aan een gezonde basis, waarmee je langdurig werkplezier in je ambt kunt verwezenlijken. Zodat 'in dienst zijn van' hand in hand gaat met 'tot je bestemming, je recht komen'.  

Over mij
Voor mij is de mens zelf, je innerlijk van belang. Als christen zie ik het unieke in elke persoon. In je diversiteit, schoonheid en complexiteit ben je het waard om jezelf te mogen en te kunnen zijn. Hoe meer jij je mooie, moeilijke en/of pijnlijke kanten kent en die binnen  je leven accepteert en integreert, hoe meer je zult merken dat je steviger voor de dag kunt komen. Beter in balans de wereld in.  Vandaar mijn praktijknaam, als wens voor iedereen: ‘ vrij om te vliegen’
Hoe waar dit is heb ik zelf ervaren en geleerd in mijn leven. Na een lange zoektocht ben ik in transitie gegaan en doorliep ik de transformatie van vrouw naar man; enerverend én bevrijdend. Met daarin de rode draad: het verlangen naar goede relaties en een leven vanuit autonomie en verbondenheid.
Nu woon ik samen met mijn partner en haar zoon; uit een voorgaand huwelijk heb ik drie volwassen kinderen en kleinkinderen. Een mooi en samengesteld gezin, waarin liefde doorslaggevend is, evenals ieders eigen autonomie. Waarin het verlangen naar en de wil om elkaar vast te houden leidend is. 
Studies die ik voltooid heb zijn HBO-V , PABO, postHBO Kempler Instituut Nederland. (opleiding tot Gestalt (gezins)therapeut en coach);  EMDR
en Brainspotting.
Mijn ervaringsdeskundigheid liggen oa. bij identiteit, trauma,  genderdysforie/ transgender, relaties en samengestelde gezinnen;  autisme, ADD/ADHD en HSP.