Vrij om te vliegen - PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Helen door delen.....

Hulp vragen is nooit makkelijk. Toch is het vaak de eerste stap naar herstel. Ik nodig je uit om samen met mij die sprong te wagen. In mijn praktijk kun je je pijnpunten en problemen delen. Via gesprekken en nieuwe ervaringen zoeken we naar heling, naar nieuwe wegen; dit doe ik concreet, betrokken en persoonlijk. Zodat je je vleugels weer kunt uitslaan: 'vrij om te vliegen' in de wereld om je heen.

...met behulp van therapie:  Gestalt, Psychosociaal, EMDR therapie
Gestalt, Aan de slag met  wat er nú speelt, daar waar je over struikelt of in vast loopt.  Actueel op de hulpvraag.
Het is een proces van Bewustwording, Acceptatie, Aanvaarding en Integratie. Je uitspreken en ervaringen opdoen.
Psychosociaal, is praktisch en concreet. Het psychisch/mentaal vastlopen gaan we behandelen vanuit de context van je leven.  In de maatschappij leven we binnen verschillende verbindingen.  Met alle haar spanningen en (on)mogelijkheden. Het vinden van een gezonde balans tussen je eigen autonomie (Zelf) en verbondenheid (de Ander), helpt je om je eigen leven richting te geven. 
EMDR
Een methode die direct helpt bij het verwerken van erge gebeurtenissen of ernstige trauma's.  Ook angsten zijn hiermee goed te behandelen. Doorgaans zijn hier 3-6 sessie voor nodig.   

De aard van de problematiek wijst als vanzelf de juiste aanvliegroute aan. 

Waarvoor kun je bij mij terecht? 

Je kan bij mij terecht met onder andere klachten van angst, depressie, overspannen/burn-out en trauma;  spanningen in je (partner)relaties, of binnen je (samengesteld) gezin; met vragen of problematiek rond zelfbeeld en voor verheldering en versteviging van eigen identiteit. Dit kan individueel, met je partner, of het hele gezin. 
Tijdens de intake onderzoeken we of de hierboven genoemde manier van werken bij jou past en of er een goede klik is tussen ons. Een goede samenwerking blikt aanwijsbaar effectief te zijn in het helingsproces. 
Verder kijk ik of de hulpvraag binnen mijn professionele kundigheid ligt. Wanneer dit niet het geval is, verwijs ik door naar passender hulp. (Indicaties om door te verwijzen zijn bv verslavingsproblematiek, psychiatrische klachten  of problemen  met psychiatrische kenmerken).

Speerpunten van mijn praktijk - specialismen

 1. Identiteit

Bij het aangaan van elke problematiek kom je jezelf tegen, ofwel je Identiteit. Wie ben je en hoe ga je met om met de wereld om je heen. Daarom vind ik het belangrijk om helder te maken wat goed gaat en om zorg en aandacht te geven aan wat niet of minder goed gaat. Dit doen we door gesprekken en het opdoen van nieuwe ervaringen.  Samen met jou en indien mogelijk je omgeving; het systeem waarin je leeft.  Dit zal je helpen om anders met je problemen om te gaan en om zo je balans te hervinden.

2. Relatietherapie

Samen leven in een relatie gaat niet altijd vanzelf. Het kan voorkomen dat je vastloopt, op gedrag van de ander of op dat van jezelf. Bij mij is het mogelijk daar samen mee aan de slag te gaan. Met zijn drieën zien we de kernproblematiek onder ogen en gaan jullie er  thuis mee aan het werk. Hierdoor ontstaan er nieuwe ervaringen met goede kansen op herstel en heling; op een gezondere relatie met elkaar. Vanuit de basis van respect en veiligheid werken we aan een goede balans in Autonomie en Verbondenheid. Gebieden die bij  mannen en vrouwen hun eigen waarde en betekenis hebben. Vanuit mijn levenservaring als transman, ben ik bekend met zowel het vrouwelijke als het mannelijke leven. Met beide heb ik compassie en een goed inlevingsvermogen. 

3. Transgender

Speciaal welkom aan transgenders, hun partner en/of familie. Als transman heb ik mijn levenservaringen geïntegreerd binnen mijn professioneel handelen. Problematiek rond transgender of genderdysforie zijn voor mij herkenbaar.  Hoe sterk is deze problematiek verbonden met Identiteit. Hoeveel impact heeft dit op jezelf en de relaties om je heen. Juist daardoor ligt mijn passie in:
- het begeleiden van de zoektocht naar de ware ik van de transpersoon: het tot bloei laten komen van de mens die je ten diepste bent.
En om - in hoeverre dit bereikbaar is - een goede verbinding te hebben en te onderhouden met de mensen om je heen.
- het begeleiden van de mensen rond de transpersoon; zij hebben te maken met hun eigen dynamiek, vragen en processen.
Het is van belang om hier tijd en aandacht aan te geven; om gevoelens en denken opnieuw te ordenen in deze nieuwe situatie. 

4. Traumabehandeling - EMDR
Ernstige of heftige gebeurtenissen (trauma) kunnen je dagelijkse leven negatief beïnvloeden; je het gevoel geven 'klem te zitten'. Herhaaldelijk terugkeren naar het angstige moment, gespannen raken door wat er is gebeurd is veroorzaken machteloosheid en angst. EMDR kan hierin een helende rol spelen.  Het brengt de gevoelens van de nare gebeurtenis(sen) in  een rustiger/handelbaar vaarwater. Waardoor de weg open gaat naar een betere  integratie van deze gebeurtenissen of angsten in je leven. Bij dit proces van heling sta ik niet alleen stil bij die gebeurtenissen, maar ook hoe je zelf verder grip kunt verkrijgen op je leven.   

Over mij
Voor mij is de mens zelf, je innerlijk van belang. Als christen zie ik het unieke in elke persoon. In je diversiteit, schoonheid en complexiteit ben je het waard om jezelf te mogen en kunnen zijn. Hoe meer jij je mooie, moeilijke en/of pijnlijke kanten kent en binnen  je leven accepteert en integreert, hoe steviger jij zelf naar buiten kan komen, de wereld in. Vandaar mijn praktijknaam, als wens voor iedereen: ‘ vrij om te vliegen’
Hoe waar dit is heb ik zelf ervaren en geleerd in mijn leven. Na een lange zoektocht ben ik in transitie gegaan en doorliep ik de transformatie van vrouw naar man; enerverend én bevrijdend. Met daarin de rode draad: het verlangen naar goede relaties en een leven vanuit autonomie en verbondenheid.
Nu woon ik samen met mijn partner en haar zoon en heb uit een voorgaand huwelijk drie volwassen kinderen en kleinkinderen. Een mooi en complex samengesteld gezin, waarin liefde doorslaggevend is, evenals ieders eigen autonomie. Waarin het verlangen naar en de wil om elkaar vast te houden leidend is. 
Studies die ik voltooid heb zijn HBO-V , PABO, postHBO Kempler Instituut Nederland. (opleiding tot Gestalt therapeut en coach;  EMDR.
Mijn ervaringsgebieden liggen bij identiteit, trauma,  genderdysforie/ transgender, relaties en samengestelde gezinnen;  autisme en ADHD.