Vrij om te vliegen - PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Hulpverlening & Corona 

Ook nu is mijn praktijk open: 
Volgend de RIVM - maatregelen. (afstand, gezondheid enz.)

- Er is ruimte voor intake; individueel doe ik dit in mijn praktijk; bij twee of meer mensen kom ik graag op huisbezoek of maak ik gebruik van een ruimte in Rotterdam Noord, Larikslaan.  (zie tabblad tarieven)
- Gesprekken kunnen via telefoon of videobellen verlopen, al heeft 'face to face contact' mijn voorkeur

 

Als gevolg van de quarantaine maatregel heeft 'je thuis voelen'  misschien wel een wrange smaak gekregen.  Of het heeft je relatie onder druk gezet. Dat is niet gek,  24/7 bij elkaar zijn is een ongewone en misschien ook wel ongezonde situatie. Dit heeft invloed op je gewoontes, op je eigen vrije ruimte, op... Of wanneer je alleen bent, kan een effect van Corona zijn dat de eenzaamheid hard is toegeslagen, bewegingsvrijheid drastisch ingeperkt.   
Corona brengt deze impact op je leven aan het licht. Leefsituaties en patronen die normaal gesproken wel te handelen zijn, kunnen zich nu opeens levensgroot aandienen: Storend of ontwrichtend, een signaal om serieus te nemen.
Met inzet van jezelf, of jullie samen en een beetje hulp van mij is dit om te buigen naar een nieuwe balans.  Je kunt mij mailen of bellen voor een afspraak. Zo wordt hulp inschakelen een cadeau
 aan jezelf en de ander.  

Graag tot ziens of horens, 
Jonathan
06 20865932
info@vrijomtevliegen.nl 

Helen door delen.....

Hulp vragen is nooit makkelijk. Toch is het vaak de eerste stap naar herstel. Ik nodig je uit om samen met mij die sprong te wagen. In mijn praktijk kun je je pijnpunten en problemen delen. Via gesprekken en nieuwe ervaringen zoeken we naar heling, naar nieuwe wegen; dit doe ik concreet, betrokken en persoonlijk. Zodat je je vleugels weer kunt uitslaan: 'vrij om te vliegen' in de wereld om je heen.

 

...met behulp van de therapie die ik geef:  Gestalt, Psychosociaal, EMDR therapie
Gestalt, Aan de slag met  wat er nú speelt, daar waar je over struikelt of in vast loopt. Actueel op de hulpvraag.
Het is een proces van Bewustwording, Acceptatie, Aanvaarding en Integratie. Je leert je verder uitspreken en doet ervaringen op, tijdens het contactmoment dat wij met elkaar hebben. 
Psychosociaal; praktisch en concreet. Het psychisch/mentaal vastlopen gaan we behandelen vanuit de context van je leven: vanuit je gezinssituatie, je werkveld of het sociale leven. We zoeken naar een hernieuwde balans tussen eigen autonomie (Zelf) en verbondenheid (de Ander). 
EMDR
Een methode die direct helpt bij het verwerken van schokkende gebeurtenissen of ernstige trauma's.  Ook angsten zijn hiermee goed te behandelen. Doorgaans zijn hier 3-6 sessie voor nodig.   

Waarvoor kun je bij mij terecht? 

Je kan bij mij terecht met o.a. klachten van angst, depressie, overspannen/burn-out en trauma;  spanningen in je (partner)relaties, of binnen je (samengesteld) gezin; met vragen of problematiek rond zelfbeeld en voor verheldering en versteviging van eigen identiteit. Dit kan individueel, met je partner, of het hele gezin. 
Tijdens de intake onderzoeken we of de hierboven genoemde manier van werken bij jou past en of er een klik is tussen ons. Een goede samenwerking blijkt aanwijsbaar effectief te zijn in het helingsproces. 
Verder kijk ik of de hulpvraag binnen mijn professionele deskundigheid ligt. Is dit niet het geval, dan verwijs ik door naar passender hulp. (Indicaties om door te verwijzen zijn bv. ernstige verslavingsproblematiek, psychiatrische klachten  of problemen  met psychiatrische kenmerken).

Specialismen in mijn praktijk 

 1. Identiteit

Bij het inbrengen van je  hulpvraag kom je jezelf tegen, ofwel je Identiteit. Wie ben je; hoe ga je om met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Daarin is het belangrijk helder te krijgen wat goed gaat én zorg en aandacht te geven aan wat niet of minder goed gaat. Dit kan individueel of systemisch (met het betreffende (gezins)systeem waarin de problematiek speelt). De gesprekken en ervaringen zullen je helpen anders met je problemen om te gaan. 

2. Relatietherapie

Samen leven in een relatie gaat niet altijd vanzelf. Het kan voorkomen dat je vastloopt, op gedrag van de ander of op dat van jezelf. In mijn praktijk is het mogelijk daar samen mee aan de slag te gaan. Met zijn drieën staan we stil bij kernproblematiek en gaan jullie er thuis mee aan aan de slag. Hierdoor ontstaan er nieuwe ervaringen met goede kansen op herstel en heling. Vanuit de basis van respect en veiligheid werken we aan een goede balans in Autonomie en Verbondenheid. Gebieden die bij  mannen en vrouwen hun eigen waarde en betekenis hebben. Vanuit mijn levenservaring als transman, ben ik bekend met zowel het vrouwelijke als het mannelijke leven. Met beide heb ik compassie en een goed inlevingsvermogen. 

3. Transgender

Speciaal welkom aan transgenders, hun partner en/of familie. Als transman heb ik mijn levenservaringen geïntegreerd binnen mijn professioneel handelen. Problematiek rond transgender of genderdysforie zijn voor mij herkenbaar: Hoe sterk is deze problematiek verbonden met Identiteit. Hoeveel impact heeft dit op jezelf en de relaties om je heen. Mijn passie komt tot uiting in:
- het begeleiden van de zoektocht naar de authenticiteit van de transpersoon: het tot bloei laten komen van de mens die je ten diepste bent.
En, in hoeverre dit bereikbaar is, een goede verbinding te hebben en te onderhouden met de mensen om je heen.
- het begeleiden van de mensen rond de transpersoon; zij hebben te maken met hun eigen dynamiek, vragen en processen.
Het is van belang om hier tijd en aandacht aan te geven; om gevoelens en denken vragen om een nieuwe ordening, acceptatie en integratie. 

4. Traumabehandeling - EMDR
Ernstige of heftige gebeurtenissen (trauma) kunnen je dagelijkse leven negatief beïnvloeden; je het gevoel geven 'klem te zitten' of zelfs 'te bevriezen'. Trauma brengt gevoelens van angst en machteloosheid teweeg. De hulp hierin is divers: Lichaamsgerichte oefeningen en gesprekken, maar ook behandeling middels EMDR . Deze laatste methode koppelt  de heftige gevoelens en emoties los van de nare gebeurtenis(sen) zelf. Hierdoor ligt de weg open gaat naar verdere verwerking van het trauma.  Bij dit proces van heling sta ik niet alleen stil bij die gebeurtenissen, maar ook hoe je zelf verdere grip kunt verkrijgen op je leven.  

Over mij
Voor mij is de mens zelf, je innerlijk van belang. Als christen zie ik het unieke in elke persoon. In je diversiteit, schoonheid en complexiteit ben je het waard om jezelf te mogen en te kunnen zijn. Hoe meer jij je mooie, moeilijke en/of pijnlijke kanten kent en die binnen  je leven accepteert en integreert, hoe meer je zult merken dat je steviger voor de dag kunt komen. Beter in balans de wereld in.  Vandaar mijn praktijknaam, als wens voor iedereen: ‘ vrij om te vliegen’
Hoe waar dit is heb ik zelf ervaren en geleerd in mijn leven. Na een lange zoektocht ben ik in transitie gegaan en doorliep ik de transformatie van vrouw naar man; enerverend én bevrijdend. Met daarin de rode draad: het verlangen naar goede relaties en een leven vanuit autonomie en verbondenheid.
Nu woon ik samen met mijn partner en haar zoon; uit een voorgaand huwelijk heb ik drie volwassen kinderen en kleinkinderen. Een mooi en samengesteld gezin, waarin liefde doorslaggevend is, evenals ieders eigen autonomie. Waarin het verlangen naar en de wil om elkaar vast te houden leidend is. 
Studies die ik voltooid heb zijn HBO-V , PABO, postHBO Kempler Instituut Nederland. (opleiding tot Gestalt (gezins)therapeut en coach);  en EMDR.
Mijn ervaringsdeskundigheid liggen oa. bij identiteit, trauma,  genderdysforie/ transgender, relaties en samengestelde gezinnen;  autisme en ADHD.