Vrij om te vliegen - PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING

Helen door delen

Hulp vragen is nooit makkelijk. Toch is het vaak de eerste stap naar herstel. Ik nodig je uit om samen met mij die sprong te wagen. In mijn praktijk kun je je pijnpunten en problemen delen. Via gesprekken en nieuwe ervaringen zoeken we naar heling, naar nieuwe wegen; dit doe ik concreet, betrokken en persoonlijk. Zodat je je vleugels weer kunt uitslaan: 'vrij om te vliegen' in de wereld om je heen.

 

Waarvoor kun je bij mij terecht? 

Je kan o.a. bij mij terecht met klachten van angst, depressie, overspannen/burn-out en trauma;  spanningen in je (partner)relaties, of binnen je (samengesteld) gezin; met vragen of problematiek rond zelfbeeld en voor verheldering en versteviging van eigen identiteit.
Tijdens een intake onderzoeken we of mijn manier van werken bij jou past en of er een klik is met elkaar. Tevens kijk ik of de hulpvraag past in mijn praktijk, of dat er indicaties zijn om door te verwijzen naar de 1e lijnszorg. (voorbeelden hiervan zijn oa verslavingsproblematiek, psychiatrische klachten  of problemen  met psychiatrische kenmerken).
Mijn ervaringsgebieden liggen oa. bij identiteit, autisme, ADHD,  trauma, genderdysforie/ transgender, relaties en samengestelde gezinnen.  

 

Speerpunten van mijn praktijk

 1. Identiteit

Bij het aangaan van elke problematiek kom je jezelf tegen, ofwel je Identiteit. Wie ben je en hoe ga je met om met de wereld om je heen. Daarom vind ik het belangrijk om helder te maken wat goed gaat en om zorg en aandacht te geven aan wat niet of minder goed gaat. Dit doen we door gesprekken en het opdoen van nieuwe ervaringen.  Samen met jou en indien mogelijk je omgeving; het systeem waarin je leeft.  Dit zal je helpen om anders met je problemen om te gaan en om zo je balans te hervinden.

2. Relatietherapie

Samen leven in een relatie gaat niet altijd vanzelf. Het kan voorkomen dat je vastloopt, op gedrag van de ander of op dat van jezelf. Bij mij is het mogelijk daar samen mee aan de slag te gaan. Met zijn drieën zien we de kernproblematiek onder ogen en gaan jullie er  thuis mee aan het werk. Hierdoor ontstaan er nieuwe ervaringen met goede kansen op herstel en heling; op een gezondere relatie met elkaar. Vanuit de basis van respect en veiligheid werken we aan een goede balans in Autonomie en Verbondenheid. Gebieden die bij  mannen en vrouwen hun eigen waarde en betekenis hebben. Vanuit mijn levenservaring als transman, ben ik bekend met zowel het vrouwelijke als het mannelijke leven. Met beide heb ik compassie en een goed inlevingsvermogen. 

3. Transgender

Speciaal welkom aan transgenders, hun partner en/of familie. Als transman heb ik mijn levenservaringen geïntegreerd binnen mijn professioneel handelen. Problematiek rond transgender of genderdysforie zijn voor mij herkenbaar.  Hoe sterk is deze problematiek verbonden met Identiteit. Hoeveel impact heeft dit op jezelf en de relaties om je heen. Juist daardoor ligt mijn passie in:
- het begeleiden van de zoektocht naar de ware ik van de transpersoon: het tot bloei laten komen van de mens die je ten diepste bent.
En om - in hoeverre dit bereikbaar is - een goede verbinding te hebben en te onderhouden met de mensen om je heen.
- het begeleiden van de mensen rond de transpersoon; zij hebben te maken met hun eigen dynamiek, vragen en processen.
Het is van belang om hier tijd en aandacht aan te geven; om gevoelens en denken opnieuw te ordenen in deze nieuwe situatie. 

 

Persoonlijk
Voor mij is de mens zelf, je innerlijk van belang. Als christen zie ik het unieke in elke persoon. In je diversiteit, schoonheid en complexiteit ben je het waard om jezelf te mogen en kunnen zijn. Hoe meer jij je mooie, moeilijke en/of pijnlijke kanten kent en binnen  je leven accepteert en integreert, hoe steviger je zelf naar buiten kan komen, de wereld in. Vandaar mijn praktijknaam, als wens voor iedereen: ‘ vrij om te vliegen’
Hoe waar dit is heb ik zelf ervaren en geleerd in mijn leven. Na een lange zoektocht ben ik in transitie gegaan en doorliep ik de transformatie van vrouw naar man; enerverend én bevrijdend. Met daarin de rode draad: het verlangen naar goede relaties en een leven vanuit autonomie en verbondenheid.
Nu woon ik samen met mijn partner en haar zoon en heb uit een voorgaand huwelijk drie volwassen kinderen en een kleinkind. Een mooi en complex samengesteld gezin, waarin liefde doorslaggevend is, evenals ieders eigen autonomie. Waarin het verlangen naar en de wil om elkaar vast te houden leidend is. 
Na mijn diploma's HBO-V en  PABO en mijn werkervaringen, ben ik verder gaan studeren aan het Kempler Instituut Nederland. Een post-HBO opleiding tot Gestalt therapeut en coach. Met als kernkracht: 'Helen door delen & opdoen van goede ervaringen.