Na stilstand de vleugels weer uitslaan,
vrij de wereld in

 

Therapie en coaching

Therapie of coaching is feitelijk goede zorg voor jezelf.  Een positieve investering in jezelf, om hierdoor tot verdere ontplooiing te komen. 
De kracht van de therapie/coaching die ik geef ligt in:
a)  Wederzijds respect en veiligheid;  gehoord en gezien worden. Ik ben betrokken en geef concrete, persoonlijke zorg.
b) Bewustwording van de problematiek. Dit brengt je bij acceptatie. Door de aanvaarding van je kwetsuren zal er ruimte zijn voor andere/nieuwe mogelijkheden die helpend blijken te zijn in de bestaande situatie. Het geeft je meer regie, meer zelfverzekerdheid.
c)  De aanwezigheid van het systeem om je heen: partner, vriend en/of familie. Je hebt een ander/elkaar nodig als steun, als spiegel.
Ze vormen je netwerk, wat een belangrijke rol kan spelen in het werken aan herstel en heling.

Gestalttherapie
Relatietherapie, gezinstherapie of individuele therapie geef ik vanuit de basis van Gestalt: 'Wat speelt er in het Hier en Nu; waarin of waarom loop je vast?' We willen samen zoeken en ontdekken hoe we deze situatie kunnen helen of verbeteren. Dit traject doorloopt verschillende fasen zoals bewustwording, acceptatie, aanvaarding en vernieuwing. Het denken (verwoorden) en voelen (ervaren/doen) spelen een grote rol. Bij mij leer je hier meer bewust van te zijn, waardoor je het kan inzetten in de gegeven situatie. 
Ik vind het van belang dat je omgeving ook betrokken is bij de hulp die ik geef.  Daarom bied ik de mogelijkheid om desbetreffende mensen rond de spelende problematiek mee te laten komen naar de praktijk, zodat er samen doeltreffend geleerd,  ontwikkeld en verbeterd kan worden. Ook is het fijn wanneer een partner, goede vriend of vriendin aanwezig is tijdens deze gesprekken  als steun bij of onderdeel in het proces. 
Theorie en stromingen die ik gebruik in mijn hulpverlening zijn Gestalt,  EFT (Emotional Focus therapie),  Schema Therapie en natuurlijk de methodiek van Walter Kempler, en Brainspotting

Coaching
Coaching is een kortdurend traject waarin ik samen met jou het gedrag dat moeite geeft verhelder en benoem. Met als doel een vernieuwde wending te geven aan dit gedrag. Dit doen we door gesprekken en ervaringen op te doen in mijn praktijk. Ik maak naast de Gestalttherorie  gebruik van o.a. Totaalcoachen.  Middels een korte test - die verheldering geeft over je voorkeur van handelen, kun je meer inzicht verkrijgen in je  eigen mogelijkheden en uitdagingen.  

Coaching is  mogelijk  wanneer er sprake is van bijvoorbeeld: 
- vastlopen in werk
- voortdurend conflicten willen vermijden of ze juist steeds oplopen

- verheldering verkrijgen over je eigen functioneren

Cursus & Workshop

Cursus 'Samen landen'

Wanneer er kinderen komen/zijn verandert de dynamiek in je relatie. Aandacht en zorg moet verdeeld worden, moeheid slaat toe en tijd voor jezelf gaat verloren in de hectiek van het (gezins)leven. Met deze cursus wil ik jullie helpen  een hernieuwde balans te vinden in de relatie. Door middel van drie gesprekken behandelen  we belangrijke onderwerpen, zoals gehoord & gezien worden, Autonomie & Verbondenheid... Het is een cursus die ik afstem op jullie persoonlijke situatie. 
Mocht je het leuk lijken om dit samen met vrienden te volgen, neem dan contact met mij op.  

Cursus 'Samen Verder'

Het moment dat (bijna) alle kinderen de deur uit zijn, geeft de mogelijkheid om tot rust te komen met elkaar. Maar is er dan nog wel een samen? Vanuit jullie startpunt gaan we werken in de cursus 'Samen verder'. Vanuit de hectiek van een gezinsleven, wordt/ben je weer op elkaar aangewezen. Hoe verhouden jullie je tot elkaar? Is er ruimte en balans voor eigenheid én verbondenheid? Wat te doen wanneer je constateert dat je verder uit elkaar gegroeid bent dan je had gedacht? Maar ook: hoe kan  je deze nieuwe levensperiode op een goede, gezonde manier samen invullen?  Ik stem dit graag af op jullie persoonlijke situatie, zodat je toepasbare handvatten krijgt om 'samen verder' te vliegen. Deze cursus is nog leuker, wanneer je hem volgt met ouders die in eenzelfde situatie zitten. Herkenbaarheid en leren van elkaar gaan dan hand in hand. 

Workshop '(her)Ken jezelf'

Middels een vragenlijst ga je in anderhalf uur op zoek naar je 'zelf'.  Je ontdekt niet alleen wat je voorkeurshandelen is, je comfortzone, maar we dalen ook af naar  een laag dieper. Wat zegt het over jezelf als je een sterk ontwikkelde voorkeur hebt voor bijvoorbeeld denken (versus voelen). Of welke voor- en nadelen spelen er wanneer blijkt dat introvert zijn je comfortzone is?
Waar zit je kracht en  hoe maken je hier optimaal gebruik van. Een ontdekkingsreis door je innerlijke ik. Te gebruiken in het dagelijkse leven. 
Deze workshop is ook in kleine groepen te boeken. Neem hiervoor contact met mij op via 06 20865932.

Aanmelden
per telefoon 06 20865932
of middels het contactformulier
Je kunt mij ook vinden op de sites:  ikzoekchristelijkehulp.nl ,  vindeentherapeut.nl, transgenderzorgkort, wijdekerk