VRIJ OM TE VLIEGEN

Na stilstand de vleugels weer uitslaan
de wereld in

 

Therapie en counseling

Therapie of counseling is een positieve investering in jezelf met als doel om te leren gaan met de aanwezige problematiek, om zo tot verdere ontplooiing te komen. 
De kracht van de therapie/counseling die ik geef zit in:
a)  Wederzijds respect,  veiligheid en stilstaan;  gehoord en gezien worden. Ik ben betrokken en geef concrete, persoonlijke zorg. Ik hecht belang aan een goede 'klik'.
b) Bewustwording en verzorging van de problematiek. Dit brengt je bij acceptatie. Door de aanvaarding van je kwetsuren zal er ruimte zijn voor andere/nieuwe mogelijkheden die helpend blijken te zijn in de bestaande situatie. Het geeft je meer regie, meer zelfverzekerdheid. Het nieuwe helpende gedrag is geïntegreerd.
c)  De aanwezigheid van het systeem om je heen: partner, vriend en/of familie. Je hebt een ander en elkaar nodig als steun, als spiegel.
Ze vormen je netwerk, wat een belangrijke rol kan spelen in het werken aan herstel en heling.

Gestalttherapie
Relatietherapie, gezinstherapie of individuele therapie geef ik vanuit de basis van Gestalt: 'Wat speelt zich er precies af in het contact met de ander. Waarin loop je vast of loopt het stroef en waarom?'  Door met mij hierover contact te maken, zoeken en ontdekken we samen, waar precies het struikelblok zit. En hoe we deze situatie kunnen verbeteren of zelfs helen. Dit traject kent verschillende stadia. Het denken (verwoorden) én voelen (ervaren/doen) spelen hierin een grote rol. 
Ik werk veelal systemisch. Het is fijn en constructief als een partner meekomt naar de sessies. Als steun of als mede-onderdeel van het proces. Dit kan ook gelden voor andere nabije familie of vrienden. . 
Theorie en stromingen die ik gebruik in mijn hulpverlening zijn Gestalt,  EFT (Emotional Focus therapie),  Schema Therapie en natuurlijk de methodiek van Walter Kempler, en Brainspotting. Ook maak ik regelmatig gebruik van tafelopstellingen.

Coaching
Coaching is een traject waarin ik samen met jou het gedrag dat moeite geeft verhelder en benoem. Met als doel een vernieuwde wending te geven aan dit gedrag. Dit doen we door gesprekken en ervaringen op te doen in mijn praktijk.   

Coaching is  mogelijk  wanneer er sprake is van bijvoorbeeld: 
- vastlopen in werk
- voortdurend conflicten willen vermijden of ze juist steeds oplopen

- verheldering verkrijgen over je eigen functioneren

Aanmelden
per telefoon 06 20865932
of middels het contactformulier
Je kunt mij ook vinden op de sites:  ikzoekchristelijkehulp.nl ,  vindeentherapeut.nl, transgenderzorgkort, wijdekerk