Het belang van emoties

Gepubliceerd op 12 november 2018 om 15:48

Een start gemaakt met het lezen van  ‘ABC van 15 emoties’; Marja Postema.
Mooi en verhelderend zoals Marja schrijft betreffende emoties. Ook wordt mij opnieuw duidelijk waarom mijn praktijk de naam draagt: 'Vrij om te vliegen':

Ik citeer vrij

Een betere verstandhouding met de rijke wereld van emoties doet je meer verbinding ervaren
met jezelf en met anderen.

Daarom is het van groot belang, je bewust te zijn van je emoties, WANT

Als je niet weet wat je voelt
   Weet je niet wie je bent
   Weet je niet wat je nodig hebt
   Weet je niet wat je blij maakt
   Heb je geen innerlijk kompas
   Kun je jezelf niet laten zien, 
   Weten anderen niet wie je bent
   Weten anderen niet wat je nodig hebt
   Mis je diepgang in relaties
   Ervaar je geen intimiteit
   Kun je je ervaringen niet delen
   Ervaar je leegte en eenzaamheid
Kom je niet tot je recht.

In de leeftijdsfase van 0-12 jaar wordt het fundament gelegd voor de basis van handelen. 
Heel vroeg neemt een kind al besluiten over zichzelf en zijn omgeving. Het ontwikkeld gedrag dat hem beschermt tegen kwetsing en afwijzing en het ontwikkeld gedrag om te worden geaccepteerd en gewaardeerd. 
Van invloed op deze gedragsontwikkeling zijn: 
 De mate van veiligheid, aandacht, structuur, begrenzing en steun, gegeven door ouders
 Persoonlijkheid van ouders
 Voorbeeldgedrag van ouders
 Plaats in kinderrij
 Tijdgeest
 Cultuur 
Zo ontstaan er strategieën en patronen. Transactionele Analyse gaat er vanuit dat de mens steeds weer opnieuw de strategieën uit zijn kindertijd toepast, óók als dat tot onbevredigende resultaten leidt. Om deze patronen en strategieën te doorbreken is het van belang dat men zich bewust wordt van achterliggende aannames & overtuigingen over onszelf en de wereld.
Dit is de 1e stap in het loslaten van patroonmatig gedrag. 
De 2e stap is het herwaarderen van de emoties en het herwaarderen van onszelf. Zo is de mens in staat om tot meer keuzevrijheid te komen.

Zo voel ik opnieuw de link met de naam van mijn praktijk: ‘Vrij om te vliegen’. Samen met de cliënt werk ik o.a. aan deze bewustwording, acceptatie en aanvaarding. En van daaruit start er een oefenproces om te komen tot gezonder handelen. Tot vrijere keuzes..

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.