Wat is Gestalttherapie? een film

Gepubliceerd op 7 februari 2019 om 11:08

Ervaren - Stilstaan - Bewust worden - Veranderen       Mbv een filmpje legt Ien van Duijnhoven op kernachtige wijze 'Gestalttherapie' uit. Het is ook mijn manier van werken. Een kernzin hieruit is bv.: Stilstaan bij hoe ik me verhoud tot de ander, tot situaties... ervaren hoe het voor me is, brengt me als vanzelf in beweging.  Hieronder vind je de volledige tekst alsin de film.    

 

"Kort gezegd gaat Gestalttherapie over contact & gewaarzijn. Gewaarzijn wordt tegenwoordig ook wel mindfulness genoemd.

 

We lopen onze butsen in het leven op in contact met anderen of door het ontbreken van dit contact met anderen. Gestalttherapie is gericht op het gewaar worden van dit proces. Dit proces van contact maken, vermijden of verbreken. Daarom wordt Gestalttherapie ook wel de psychotherapie van het  contact genoemd.

 

Daar staat het hóe meer voorop dan wat of waarom, de inhoud.
Hoe ik spreek, kijk, beweeg, me  terugtrek geeft informatie over hoe ik contact maak of juist niet maak met anderen.
Ons lichaam is daarin een belangrijke leidraad. Pas wanneer ik me bewust wordt van het ballen van mijn hand tot een vuist, kan ik onderzoeken hoe dat voor me is. Ik kan ermee experimenteren: nog sterker samenballen, boksen, openen…
Het gaat niet over wat goed is of wat fout is, want ja.., wie zou dat moeten bepalen? Maar over hoe ík het ervaar in het hier en nu.

En in het hier en nu kunnen onaffe zaken uit het verleden op de voorgrond komen. Ja, vaak uit onze jeugd, maar ook van vorig jaar of zelfs van gisteren.
En in het hier en nu kan ik er ook erover praten, er mee experimenteren, er over fantaseren en wederom ervaren hoe het voor me is.  Ja een spiegel.., maar dat is meer van buiten naar mijzelf kijken. En ervaren is meer: van binnenuit naar mijzelf kijken.

 

Gestalttherapie is een ervaringsgerichte therapie. En vanuit gewaarzijn opent zich de mogelijkheid om andere keuze te gaan maken. En ook daar weer mee te experimenteren. Te beginnen in de veilige omgeving van een therapiekamer. Om ervarenderwijs eigen-wijs te worden.

 

Gestalttherapie is ook een relationele therapie. Het contact tussen cliënt en therapeut in het hier en nu is van essentieel belang. Er is een wisselwerking, een dialoog. Waarbij natuurlijk de cliënt centraal staat. Maar de therapeut zal, zo nodig gewaarwordingen inbrengen of ervaringen delen. En al zit je meestal één op één in de therapiekamer, een cliënt brengt een enorme bagage mee. Familie, cultuur, vaardigheden, ervaringen, waarden, normen, historie etc.

 

Kortom het hele veld, dat beïnvloed wie we zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor de therapeut. We zijn niet te isoleren van onze context. Al zouden we dat soms wel graag willen 

Stilstaan bij hoe ik mij verhoudt tot anderen, tot situaties, ervaren hoe het voor me is met de tijdelijk hulp van een gestalttherapeut, brengt me als vanzelf in beweging. Naar binnen en naar buiten. En de koers en de snelheid bepaal ik zelf."

met dank aan Ien van Duijnhoven, Marco Stoker, Phons Leussink

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.